Soroptimist club Westland

Soroptimist_club_Westland_2_Good_Food_Fair_Priva_Campus_De_LierSoroptimist Westland is onderdeel van Soroptimist International. Soroptimisten over de hele wereld zetten hun kennis en vaardigheden in om wereldwijd de posities van vrouwen en kinderen te verbeteren. Op www.soroptimist.nl leest u meer over alle projecten in Nederland. Door middel van projecten wordt geld ingezameld voor een goed doel. De opbrengst van de Good Food Fair 2017 gaat naar de jonge mantelzorgers in Westland.

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren die opgroeien met een familielid dat chronisch ziek of gehandicapt is of een psychische aandoening heeft. Deze situatie kan een grote impact hebben op hun leven. Als jongeren langere tijd mantelzorg verlenen, kan dat verschillende negatieve gevolgen hebben:

  • opgroei- en opvoedproblemen door te veel verantwoordelijkheid en te weinig tijd voor de eigen ontwikkeling
  • lichamelijke en emotionele klachten zoals stress en vermoeidheid
  • meer behoefte aan zorg: jonge mantelzorgers doen op latere leeftijd vaker een beroep op de (geestelijke) gezondheidszorg dan andere jongeren

Deze impact wordt vergroot doordat jonge mantelzorgers niet gauw over hun zorgen praten. Vaak weten ze niet waar ze hiervoor terecht kunnen. Daarom is het belangrijk om deze jongeren actief op te zoeken en te ondersteunen.

Wil je meer weten over jonge mantelzorgers in Westland of ben je een jonge Westlandse mantelzorger, klik dan hier voor meer informatie.